Välkommen till FMH.se

Forum Miljö & Hälsa, FMH.se, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, inklusive livsmedel. Allt du behöver för att utnyttja tjänsten är en dator med tillgång till internet.

Kunskapsbank för miljö- och hälsoskydd
Kunskapsbanken är en databas med fakta, lagstiftning, rättsfall, checklistor med mera om allt som rör miljö- och hälsoskydd.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Du kan också ställa frågor till våra experter om du har problem med ett ärende.

Kunskapsbanken används redan av hundratals miljöhandläggare runt om i landet och av eleverna på flera universitet. Här kan du se vilka som använder Kunskapsbanken.

Anmäl ditt intresse för den kostnadseffektiva tjänsten redan nu till info(at)remove-this.fmh.se.

Kurser och miljöjuridisk rådgivning
Forum Miljö & Hälsa arrangerar också uppskattade kurser och erbjuder miljöjuridisk rådgivning genom vår tjänst Fråga din miljöjurist.

Kurser

Mer info: klicka på  Kurser!

Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller? Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika
 mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen.
Vad gick bra och vad gick snett? På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning,
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Nästa kurs sker i Karlstad den 29 maj 2017


Kursprogram 29 maj 2017 Karlstad 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrott i praktiken - åtal, provtagning och bevissäkring
 
På en dag lär du dig grunderna i att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll som miljöhandläggare och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Senaste kursen i Stockholm.

Kursprogram 9 februari 2017 Stockholm. 


Vi planerar nästa kurs i Dalarna och i Stockholm hösten 2017. 
Allt beror dock på hur många som anmäler sig.


Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm maj 2016.  

Kursprogram 26 maj 2016. 

Vi planerar kurser i Hässleholm och i norra Sverige under våren 2017.
Allt beror dock på hur många som anmäler sig.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc. 


Senaste Kursen i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar kurser i norra Sverige våren 2017. Allt beror dock på hur många som anmäler sig. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsynsmetodik - konsten att inspektera
Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn vare sig du arbetar med miljöbalken, livsmedelstillsyn eller djurskydd. Senaste kursen genomfördes hos Länsstyrelsen i Visby.

Kursprogram tidigare kurs i Sundsvall

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

Kursen lär dig agera säkrare i domstolen när du vittnar.
Nästa kurstillfälle: i Stockholm eller Hässleholm våren 2017

Kursprogram tidigare kurs

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer
Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.  
Man generaliserar och förenklar utan att alla gånger förstå konsekvenserna. Man saknar oftast stöd i och kunskap om hur man ska göra. För att råda bot på detta och ge inspektörerna kunskap och stöd så anordnar vi kurser på olika platser i landet.  

Nästa kurs planeras i Sundsvall den 28 april 2017

Kursprogram Sundsvall 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

Kursen tar upp tillsynen kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). 

Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som ska börja göra tillsyn på vattentäkter och erfarna inspektörer som behöver lite fördjupning och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Kursen sker i Stockholm den 23 maj 2017.

Program Stockholm

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Förhandlingsretorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet

Lär dig att bli framgångsrik i att tala, lära och lyssna.

Nästa kurstillfälle: I Stockholm våren 2017.
NY KURS!

Intresseanmälan till info@fmh.se


Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under våren2017.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Nya abonnenter Kunskapsbanken 2016/17
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby, Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor.

Senaste Nytt

Statliga myndigheter utnyttjar resfria möten allt mer och det ger resultat för klimatet. Det visar...

Nästan hälften av de kontroller som landets kommuner i samverkan med Läkemedelsverket genomförde,...

Inspektörer från landets kommuner kommer i höst att kontrollera märkningen av kemiska produkter i...